• Marjolein van Egmond
  • Overakkerstraat 137
  • 4834XL, Breda
  • egho@casema.nl
  • Tel: 076 - 56 12 523
  • Tel: 06 - 57 934 247

Wat is Kinderergotherapie

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs, maar die ontwikkeling verloopt niet altijd vanzelf. Door ziekte, een tijdelijke of blijvende handicap, een vertraagd verlopende ontwikkeling of onduidelijke oorzaak, kunnen kinderen problemen hebben in de uitvoering van hun dagelijkse activiteiten.

Ze komen niet mee met de andere kinderen en zijn duidelijk "anders" dan hun leeftijdsgenootjes. Het lukt ze niet altijd om datgene te doen wat ze willen, of zouden moeten kunnen, op het gebied van spel, zelfredzaamheid of schoolse vaardigheden. Handelingen en activiteiten die wij als vanzelfsprekend ervaren (aankleden, eten met mes en vork, in de zandbak spelen) zijn voor sommige kinderen een groot probleem. Soms is een kind op bepaalde gebieden achter, blijft het "onhandig", kan het kind niet meekomen op school, lukken dingen niet thuis of is het contact met andere kinderen moeilijk.

Kinderergotherapie is bedoeld voor kinderen, die problemen hebben in de motoriek en/of de verwerking van zintuiglijke prikkels. Als gevolg hiervan hebben deze kinderen problemen met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals bijvoorbeeld aankleden, schrijven en tandenpoetsen.

Door middel; van behandeling en/of het geven van advies aan ouders en begeleiders worden de problemen in het dagelijks handelen opgelost of verminderd.