• Marjolein van Egmond
  • Overakkerstraat 137
  • 4834XL, Breda
  • egho@casema.nl
  • Tel: 076 - 56 12 523
  • Tel: 06 - 57 934 247

Vergoeding

Zorgverzekering

Kinderergotherapie wordt vanuit de basisverzekering 10 uur per kalenderjaar vergoed.

Daarnaast kun je je in de aanvullende verzekering bijverzekeren zodat een extra vergoeding voor de ergotherapiebehandelingen mogelijk is. Raadpleeg daarvoor uw polis.

EGhO- Kinderergotherapie praktijk heeft met veel zorgverzekeraars een contract. Naar de zorgverzekeraars waarmee ik een contract heb wordt rechtstreeks gedeclareerd.

U ontvangt alleen zelf een factuur wanneer ik geen contract heb met de zorgverzekeraar. Deze factuur moet uzelf betalen en kunt u naar de zorgverzekeraar sturen zij betalen 75%.

Als de uren die door de verzekering per jaar vergoedt worden niet voldoende zijn kunt u natuurlijk zelf betalen of kan in overleg besloten worden de behandeling te stoppen en/of in het volgende kalender jaar voort te zetten.

Tarieven ergotherapie 2013

Onderstaande tarieven zijn de door de NMA vastgestelde tarieven. De zorgverzekeraars hanteren dit jaar verschillende tarieven, het is daarom zinvol dit nader te informeren in de praktijk of bij uw zorgverzekeraar.

Tarief behandeling:

  • € 15,13 Per behandelkwartier (€ 60,52 per uur)
  • € 25,36 Toeslag thuisbehandeling
  • Tarief verslag: € 65,00 Per uur
De zorgverzekering vergoedt niet het schrijven van verslagen. De kosten daarvan komen voor rekening van de ouders/verzorgers.

De verantwoordelijkheid voor de betaling van de behandeling ligt bij de ouders/verzorgers..

Verwijzing

Andere ouders, collega's, vrienden, therapeuten of leerkrachten kunnen u wijzen op ergotherapie. Voor een ergotherapiebehandeling in onze praktijk heeft U nog een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. We mogen alleen behandelen als u door een arts bent doorverwezen. De zorgverzekeraars eisen een verwijzing.

Ik heb nog geen cursus Directe Toegankelijk Ergotherapie (DTE) gedaan, waardoor directe toegankelijkheid in de praktijk nog niet mogelijk is.