• Marjolein van Egmond
  • Overakkerstraat 137
  • 4834XL, Breda
  • egho@casema.nl
  • Tel: 076 - 56 12 523
  • Tel: 06 - 57 934 247

Behandeling en Advies

Behandeling

De ergotherapiebehandeling start met een intake en vervolgens diagnostisch onderzoek. Dit geeft inzicht in het handelen, de problemen en de sterke kanten van het kind. De uitkomsten van het onderzoek worden schriftelijk uitgewerkt en met de ouders en eventueel andere betrokkenen besproken. Daarna volgt de ergotherapeutische behandeling. Deze is meestal individueel en duurt 30, 45 of 60 minuten. Indien nodig kan de behandeling thuis of op school plaatsvinden.

Een behandeling kan bestaan uit het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van uw kind en/of het trainen en begeleiden van praktische vaardigheden. Tijdens de behandeling is het belangrijk dat het kind plezier heeft in wat hij/zij doet. Er wordt bij de behandeling veel gebruik gemaakt van spel, maar natuurlijk ook van ADL activiteiten (aankleden, schrijven kookactiviteiten enz).

Tijdens de behandeling kan naast algemene ergotherapeutische principes gebruik gemaakt worden van verschillende behandelmethoden Sensorische Informatieverwerking, Neuro-Developmental Methode (Bobath) en Babymassage).

Het contact met ouders, leerkracht, verwijzend arts en eventueel ander behandelaars en betrokkenen vinden wij belangrijk.

Advies

Naast de behandelingen worden ook adviezen gegeven aan ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. Bijvoorbeeld:

  • De verzorging thuis en op school; wat is de beste lig- en zithouding en welke hantering is het meest praktisch;
  • Spelontwikkeling, speelhouding en speelgoed; in welke houding en met welk speelgoed heeft het kind de meeste mogelijkheden
  • Het alerheidsregulatieprogramma: “Hoe draait jouw Motor?

Workshops en consulten

Naast observatie, behandeling en advies is er op verzoek de mogelijkheid tot: