• Marjolein van Egmond
  • Overakkerstraat 137
  • 4834XL, Breda
  • egho@casema.nl
  • Tel: 076 - 56 12 523
  • Tel: 06 - 57 934 247

Het belang van Babymassage

In de kinderergotherapiepraktijk worden ook prematuur geboren baby's behandelt. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van principes uit de de Sensorische Integratie Therapie.

Wat je vaak ziet bij te vroeg geboren kinderen is het overprikkeld zijn, door overgevoeligheid op het gebied van visuele (licht) prikkels of geluidsprikkels. Vaak zie je ook het overreageren op bewegen. Wanneer het evenwichtsorgaan overgevoelig is, wordt het kind angstig als je hem/haar beweegt. Kinderen die overgevoelig zijn voor tastprikkels ervaren aanrakingen als een gevaar of misschien zelfs aqls pijn. Dit geeft uiteraard veel problemen omdat het grootste gedeelte van de verzorging met aanraking gepaard gat zoals aan-en uitkleden, verschonen, baden. Ook het voeden kan problemen geven omdat een kind ook in het mondgebied overgevoelig kan zijn, waardoor de tepel of speen niet verdragen wordt in de mond. Het lijfelijk contact met de ouders, in de armen houden, het troetelen, het knuffelen, wordt dan ook heel moeilijk.

Omdat het eerste contact met de vader en de moeder heel belangrijk is voor ouders en kind, is het heel naar als het kind aanraking, door die overprikkeling, als bedreigend ervaart. Door gebruik te maken van Sensorische Integratie Therapie kun je de verwerking van prikkels binnen het zenuwstelsel op een goede manier laten verlopen. Als je bijvoorbeeld het kind rustig schommeld, maak je dat het zenuwstelsel prikkels beter kan opnemen en verwerken, waardoor tactiele ervaringen minder onaagenaam zijn en het strelen wel verdragen kan worden. Meestal kan het helpen juist stevige aanrakingen te geven. Het blijft moeilijk algemene richtlijnen te geven, omdat de behandeling afhankelijk is van zowel de problemen als de mogelijkheden van het kind.Dus het is voor ieder kind verschillend. Als een prematuur geboren kind met problemen doorverwezeen wordt beginnen we met babymassage en hanteringsadviezen. We beginnen dus al voor de motorische ontwikkeling op gang komt in te spelen op de sensorische ontwikkeling.

Voor ouders is het vaak heel moeilijk om te begrijpen waar het gedrag van hun overprikkeld kind uit voort komt. Vaak vatten de negatieve reacties persoonlijk op. Door het uitleggen van de basisproblemen kunnen zij hun kind beter begrijpen en er met de adviezen daadwerkelijk wat aan doen. Babymassage is een van die adviezen. Als we ouders het masseren leren, is het prachtig om de interactie te zien tussen ouder en kind. Een heel jong kindje reageert op zijn ouders. "praat"als het ware met hen en laat op die manier zien; dit vindt ik prettig. Ouders ervaren zelf dat masseren iets anders is dan gewoon aanraken. Soms is gewoon je handen op het blote kindje leggen al genoeg.

Te vroeg geboren kinderen kunnen op een leeftijd van 5/6 jaar in de ergotherapeipraktijk komen ivm problemen in het functioneren op school. De problemen die je ziet zijn oa afweer van aanraken, vluchtig in contacten, korte concentratie, onvoldoende ontwikkelde handfunctie en gedragsproblemen. Bij bovengenoemde problemen is de tactiele afweer veelal het basisprobleem. Een onderdeel van de behandeling hiervoor is de borsteldruktechniek, waarbij binnen korte tijd druk over het hele lichaam gegeven wordt. Deze borsteldruktechniek heeft een enorme opgang gemaakt, oa omdat het soms snelle ongelooflijke resultaten laat zien. Maar niet bij ieder overprikkeld kind werkt het.

Het is belangrijk dat deze behandeling wordt uitgevoerd dpoor een goed opgeleide therapeut die de sensorische integratie cursus heeft gedaan.

Babymassage

Er wordt regelmatig gevraagd om ouders babymassage te leren. Bij een heel jonge baby doe je een andere massage dan bij oudere baby's. Deze methode van babymassage is ontwikkeld in Amerika in een universiteitsziekenhuis in Miami zijn onderzoekingen verricht naar de effecten van babymassage bij premature baby's. Daarbij is aangetoond dat kinderen die gemasseerd worden, vaak eerder het ziekenhuis kunnen verlaten. Er treedt een snellere groei op en het kind reageert beter op zintiuglijke prikkels. Er is een verbetering te zien in de longfunctie, bloedcirculatie en darmfunctie. Deze baby's hebben een betere start. Een zeer belangrijk aspect vande babymassage is dat de ouderkind binding bevorderd wordt.

Babymassage voor kinderen met problemen

Massage is een goede manier om kinderen met problemen te helpen. Om een optimaal resultaat te hebben is het goed de massagetechniek te combineren met goede hantering, positionering en aan en uitkleden. Het massageprogramma dient per kind aangepast te zijn aan zijn/haar spiertonus, reflexen, gedrag, hoeveel tactiele input een kind aankan en de mogelijkheden van het gezin. Massage heeft een belangrijke invloed op het autonome zenuwstelsel. Het varieren in druk richting temperatuur en snelheid van aanraken kan gebruikt worden om de juiste aangepaste reacties uit te lokken.

De algemene effecten van babymassage zijn:

  • Lichamelijk contact geeft een gevoel van veiligheid, vertrouwen en zelfstandigheid
  • het verbetert de ouder-kind communicatie en relatielegging